Tjänster

 

Prislista för Åsaka Bygdegård

Hela bygdegården från fredag till söndag 14.00        2000:-

Hela bygdegården        1000:-

Övervåning inkl. kök        850:-

Källaren inkl. kök        400:-

Sammanträdesrummet inkl. kök        400:-

Barnkalas söndagar 3 timmar (inkl. städning)        500:-

Extra timmar utöver dessa 3 timmar        200:- / tim

 

I priset ingår bord, stolar och kaffeporslin.

För kurser eller liknade arrangemang som har mer än 10 sammankomster inbokade, reduceras hyran enligt överenskommelse.

 

Följande Extra avgifter tillkommer:

Ljudanläggning med mikrofon/headset: Ingen kostnad.

PC-kanon        200:-

Uthyrning av finporslin (pris per kuvert)        5:-

 

Hyresvillkor:

(Hyresgästen får en papperskopia av villkoren vid hyrestillfället).

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Lokalen endast används till den typ av tillställning som anges i hyreskontraktet och att själv vara närvarande vid densamma.
 • Antal personer som får vistas i bygdegården är max 200 st.
 • Förvara nyckel väl och inte låna ut denna till obehörig.
  Förlorad nyckel ersätts med faktisk kostnad.
 • Vårda lokaler och inventarier väl samt anmäla och ersätta
  eventuell skada som uppkommer under hyrestiden.
 • Informera sig själv och övriga gäster om var brandredskap och nödutgångar finns.
 • Se till att utrymningsvägar inte är blockerade av bord, stolar eller annat.
 • Levande ljus (även värmeljus) är placerade i säkra ljusstakar.
 • Marschaller är placerade med underlägg och minst 2 meter från byggnaden.
 • Marschaller får ej användas på utedansbanan.
 • Rökning sker endast utomhus.
 • Tillställningen avslutas senast  kl. 23.00 (sön. - tors.)
                                                   
  kl. 01.00 (fre. - lör.)
  och att
  fönster och dörrar mot närboende är
                             
  stängda efter kl. 22.00 (alla dagar)

När lokalen lämnas, se till att:

 • Alla utnyttjade utrymmen är väl städade (om inte annat avtalats).
 • Använd köksutrustning är diskad och återställd.
 • Glas och bestick är torkade med handduk.
 • Levande ljus är släckta.
 • Spisen, diskmaskinen och kaffebryggaren är avstängda samt
  att vattenkokarens kontakt är utdragen.
 • Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda.
 • Inte lämna kvar stöldbergärliga föremål på synlig plats.
  Ev. kvarlämnande sker på egen risk (se nedan).
 • Alla sopsäckar/-påsar är slängda i befintligt kärl som finns i soprum.
 • Stänga och låsa alla dörrar och fönster.
 • Bygdegården bokas via Anette Kihlberg tel. 0739693905.

  OBS! Åldersgräns på 25 år gäller vid all uthyning,
          samt övernattning i lokalen ej tillåtet enligt
          Brandskyddsmyndighetens bestämmelser.

Observera:

 • Föremål som tillhör gästerna
  är inte försäkrade mot stöld eller brand
  och förlust eller skada ersätts inte av bygdegårdsföreningen.

Välkommen att hyra vår bygdegård – bygdens samlingspunkt.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)